Välkommen till SkogsElit!

Välkommen till SkogsElit!

Gallring
Ring Oss idag! 0250-41900

Långsiktigt skogsbruk med lokal förankring

SkogsElit erbjude högkvalitativa skogsvårdstjänster till rimlig kostnad och alltid med tillväxten i din skog som focus. Vi är certifierade enligt PEFC och vill vara en långsiktig aktör som kan vårda och utveckla din skog i många år framöver.
Vår personal kommer från närområdet och SkogsElit fungerar som en första fot ut i arbetslivet för många  ungdomar på orten.

Läs mer om företaget och vårt lokala engagemang

Stolt sponsor till Orsa Hockey!

Stolt sponsor till Orsa Skidklubb

Samarbetspartners

Melanskog Skogsägarna Orsa Besparingsskog Siljan Västerås Stift Skog AB Fiskarhedens Trävaru AB Sveaskog Meraskog Billerudkorsnäs Skog Stora Enso

Kontakta Oss


Kontakta Erik