Kontaktinformation


SkogsElit AB

Slättberg
Hedvägen 43
794 93 Orsa

Tel 0250-41900
Mob 070-5280723

Mail erik.bergkvist@skogselit.se

Övriga:

Markberedare                 072-7437799

Skördare, Mellanskog    073-6900071

Skotare , Mellanskog      070-2161162

Skördare, Billerud          073-0701525

Skotare, Billerud             076-1337160

Kontakta oss!

   070-5280723

   erik.bergkvist@skogselit.se


Vi är certifierade

Vi jobbar för ett hållbart skogsbruk och är certifierade via PFCE. Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.