Markberedning


SkogsElit kommer under 2023 att markbereda i Mora, Orsa, Rättvik, åt följande…

Billerud

Bergkvist Siljan

Mellanskog

Fiskarheden

Meraskog

Och privata….

Ring för frågor 0250-41900

Kontakta oss!

   070-5280723

   erik.bergkvist@skogselit.se


Vi är certifierade

Vi jobbar för ett hållbart skogsbruk och är certifierade via PFCE. Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.