Trädfällning


Ta del av rutavdraget som ger 50% rabatt på arbetskostnaden!

SkogsElit utför fällning av tomtträd och övriga enskilda träd.
Vi har tillgång till lastbil med pallfingerkran ca 18 m, och skogsmaskin.Eller mobillyft för högre åtaganden.

Kontakta oss!

   070-5280723

   erik.bergkvist@skogselit.se


Vi är certifierade

Vi jobbar för ett hållbart skogsbruk och är certifierade via PFCE. Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.