Plantering


Planteringen är grunden för ett lyckat skogsägande.
Efter markberedningen är det dags att plantera och det finns vissa frågor.

vilket trädslag?
vilken proviniens?
antal plant per hektar?
vår eller höstplantering?
SkogsElit hjälper dig med svaren!

Vi åtar oss alla slags planteringar oberoende mängd. SkogsElit sköter alla transporter och beställningar.

Låt våra duktiga ungdomar ge ditt skogsbestånd en väl utförd plantering. SkogsElit samarbetar med Tallheds plantskola.

Kontakta oss!

   070-5280723

   erik.bergkvist@skogselit.se


Vi är certifierade

Vi jobbar för ett hållbart skogsbruk och är certifierade via PFCE. Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.