Om företaget


Historik

SkogsElit AB startades år 2004 av Erik Bergkvist.

Skogsvården har tidigare utförts av Åberga Skogsvårdsservice som sedan 1996 utfört ungskogsröjning och plantering av samma ägare.

SkogsElits affärsidé är…

att erbjuda högkvalitativa skogsvårdstjänster till rimlig kostnad.
att vara en långsiktig aktör som kan utföra och utveckla kundernas förfrågningar.

Till sin tjänst har SkogsElit enbart personal från närområdet. SkogsElit fungerar som en första fot ut i arbetslivet och är därmed en viktig arbetsgivare för ungdomarna på orten.

SkogsElit AB har

  • certifikat enl PEFC
  • kollektivavtal med skogs och träfacket
  • lokalt arbetsmiljöavtal
  • företagshälsovårdsavtal

SkogsElit var som första skogsvårdsentreprenör i Sverige att 2008 inrätta ett lokalt arbetsmiljöavtal.

SkogsElit blev 2010 årets ”Uppstickare” i Orsa kommun.

Erik Bergkvist blev årets företagare för 2010 i Orsa med SkogsElit AB

SkogsElit AB blev Gasellföretag 2012 & 2023.

SkogsElit fick Orsa kommuns miljöpris 2020.

Stolt sponsor till Orsa IK!

Kontakta oss!

   070-5280723

   erik.bergkvist@skogselit.se


Vi är certifierade

Vi jobbar för ett hållbart skogsbruk och är certifierade via PFCE. Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.