Rotpoststämpling


SkogsElit kommer from 2009 att utföra stämplingar åt skogsägare. Vi erbjuder en stämplingsform där avverkningstrakten är klar för avverkning.
Med stämplingslängden medföljer karta/shapefil vilken är planerad, inbandad och klar enl köparnas och certifieringens krav.

Kontakta oss!

   070-5280723

   erik.bergkvist@skogselit.se


Vi är certifierade

Vi jobbar för ett hållbart skogsbruk och är certifierade via PFCE. Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.