Förröjning

Förröjning

Förröjning före slutavverkning är en viktig åtgärd för att ta ner mindre stammar som saknar ekonomisk betydelse och fördyrar slutavverkningen. Detta är också ett krav om det ska tas ut grot efter avverkningen. När sedan planteringen är utförd blir annars träd som är sparade efter avverkningen till konkurrens för plantorna.

Förröjning före gallring är väldigt viktigt då ett bestånd som ej är förröjt blir mycket kostsamt och tidskrävande för skördaren.

Kontakta oss!

   070-5280723

   erik.bergkvist@skogselit.se


Vi är certifierade

Vi jobbar för ett hållbart skogsbruk och är certifierade via PFCE. Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.